Vanjski suradnici

Hrvoje Turković, redoviti profesor

Akademsko zvanje: redovni profesor u mirovini
Znanstveno-nastavno zvanje: dr. sci.
E-mail: hturkovi0@gmail.com

Osobni podaci

Rođen 4. studenog 1943. u Zagrebu. Dio djetinjstva proveo s majkom nastavnicom u Kraljevici (1948-49) potom u Crikvenici (1949-1960), nakon toga stalno živi u Zagrebu, osim godine i pol služenja u armiji (1963-1965. - Lovran, Rijeka) i studijskog boravka u New Yorku (1974-1975). Supruga  Snježana Tribuson, filmska i televizijska redateljica i profesorica na ADU, sin Goran Turković, grafički dizajner.

Obrazovanje

Osnovnu školu i gimnaziju pohađao u Crikvenici, posljednja dva razreda u Zagrebu gdje je maturirao (1962.). Diplomirao filozofiju i sociologiju u Zagrebu (1972.). Na New York Universityju magistrirao iz filmskih studija (1976.), na Filozofskom fakultetu doktorirao filmskoteorijskom tezom (1991.).

Radno i nastavno iskustvo

Radio kao inokorespondent u poduzeću Sljeme (1975); zaposlen kao urednik kulture u Studentskom listu (1970-1971); konzultant u knjižari inozemnih knjiga Mladost (1973-1974), voditelj MM centra Studentskog centra od 1976-1977. Od 1977. radi na Akademiji dramske umjetnosti, Sveučilište u Zagrebu, do umirovljenja 2009. nakon čega drži predavanja kao vanjski nastavnik. Povremeno predaje na drugim fakultetima (Filozofski fakultet u Zagrebu, Akademija likovnih umjetnosti u Zagrebu i dr.) te redovito na seminarima Škole medijske kulture Ante Peterlić.

Znanstveno-istraživačka djelatnost (popis radova)

Usp. za selektivnu bibliografiju: Hrvatska znanstvena bibliografija: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=99715; a za poptuniju: https://unizg.academia.edu/HrvojeTurkovic/Publications

Umjetnička djelatnost

Snimio kratki film Zastajkivanje u Kino-klubu Zagreb (1967.). Napisao scenarij za srednjometražni dokumentarni film Zlatko Grgić (red. Stjepan Filaković; 1996.). Napisao i režirao četiri filmska mini-eseja za HRT.

Članstva

Član Hrvatskog društva filmskih kritičara od 1991. (predsjednik društva 1991.- 1992.); član Hrvatskog udruženja društvenih i humanističkih znanosti od njegova osnutka (1993-4); član Hrvatskog semiotičkog društva (1996.). Od 1995. do 2015. volonterski predsjednik Hrvatskog filmskog saveza. Od 2002-2004. član Vijeća za film i kinematografiju pri Ministarstvu kulture RH. Član Vijeća Međunarodnog animiranog festivala u Zagrebu (Animafest) 2001-2004. Od 2009-2012. član Upravnog vijeća Zagreb filma. Od 2012. član Upravnog vijeća HAVC-a.

Nagrade i priznanja

Nagrada Poleta za esej 1967.; nagrada »Sedam sekretara SKOJA« za filmsku kritiku 1969.; Plaketa Grada Zagreba za knjigu Umijeće filma, 1997.; odlikovanje predsjednika Republike Hrvatske, Red Danice Hrvatske s likom Marka Marulića za posebne zasluge u kulturi, 2003.; nagrada Vladimir Vuković za životno djelo Hrvatskog društva filmskih kritičara, 2008.; nagrada Kiklop za najbolju esejističku knjigu godine (za Narav televizije), 2008.; nagrada Vladimir Nazor za životno djelo, 2012.