Dr. sc. Iva Hraste-Sočo

Odsjek produkcije

doc. art.

Dr. sc. Iva Hraste-Sočo, doc. art., maturirala je u MIOC-u u Zagrebu 1985., pohađavši, usporedno i Glazbenu školu “Vatroslava Lisinskog” u Zagrebu. Diplomirala je solo-pjevanje 1989. na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu. Paralelno je studirala jugoslavenske jezike i književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2012. obranila je doktorsku disertaciju:„Nacija kulture: artikulacija međunarodne prepoznatljivosti hrvatske kulture na primjerima festivalske politike“. Za naslovnog docenta izabrana je u prosincu 2015. na ADU, Sveučilište u Zagrebu, a od 1. listopada 2019. u stalnom je radnom odnosu na radnom mjestu docenta na Odsjeku produkcije na ADU. Šest godina usavršavala se u Opernom studiju KS Miljaković u Beču, kao i na edukaciji Osnove retorike u Hanns Seidel Stiftung, te u području umjetničke produkcije i kulturnog menadžmenta u programu National Arts Management Intensive, koji provodi  DeVos Institut of Arts Management Washinton D.C. – SAD.

Debitira kao Euridika (Gluck: ”Orfej i Euridika”) u HNK u Zagrebu, već tijekom prve godine studija, 1986. godine, a 1989. godine primljena je u stalni angažman Opere HNK Zagreb, kao jedna od najmlađih solistica u povijesti Opere. Interpretirala je 21 glavnu ulogu sopranskog opernog repertoara u zemlji i inozemstvu, a zapažene nastupe ostvarila je i kao koncertna pjevačica. Osim na domaćim opernim i koncertnim pozornicama, nastupala je i u inozemstvu (Boljšoj teatar u Moskvi, Marijinski Teatar u Sankt Peterburgu, Nacionalna opera u Kijevu, Milano, Trento, Modena, Napulj, Fiuggi, Tokyo, Osaka, Ljubljana, Sarajevo, itd.). Od 2003. bavi se produkcijom kazališnih predstava, koncerata i glazbeno – scenskih predstava u zemlji i inozemstvu.

U Ministarstvu vanjskih poslova RH radi od 2004. godine, a od 1. kolovoza. 2005. godine obnaša dužnost savjetnice za kulturu u Veleposlanstvu RH u Beču, Austrija. Tijekom svog četverogodišnjeg diplomatskog mandata u Austriji organizira više od 100 kulturnih projekata, koji su promovirali najviše dosege hrvatske kulture. Od kolovoza 2009. godine, djeluje kao načelnica Odjela za dramske umjetnosti, od svibnja 2012. kao voditeljica Službe za dramsku umjetnost i audiovizualnu djelatnost u Ministarstvu kulture RH te od svibnja 2015. kao šef Kabineta ministra. U veljači 2016. imenovana je pomoćnicom ministra kulture za međunarodnu suradnju, a od listopada 2016. djeluje kao pomoćnica ministrice kulture za razvoj kulture i umjetnosti (područja kazališne, glazbene i plesne umjetnosti, književnog stvaralaštva, vizualnih umjetnosti i inovativnih kulturnih praksi) i međunarodnu suradnju. Posebnom savjetnicom ministrice kulture za izvedbene umjetnosti i međunarodnu suradnju  imenovana je 1. listopada 2019.

Dobitnica je Rektorove nagrade, Prvomajske nagrade, Nagrade “Marija Borčić”, Nagrade “Milka Trnina” za nastup u operi W.A. Mozarta „Cosi fan tutte“, 1. nagrade na Jugoslavenskom natjecanju solopjevača, Ljubljana, te Zlatne povelje Mađarske.

Od ak.godine 2012/2013 na ADU Sveučilišta u Zagrebu kontinuirano djeluje u nastavi u izvođenju umjetničkih kolegija na preddiplomskom i diplomskom studiju: Brendiranje nacije pomoću kulturnog segmenta, Produkcija glazbenog kazališta, Kazališni organizacijski modeli i legislativa, Menadžment kazališnih festivala. Od ak. godine 2018/2019 nositeljica je kolegija Izgradnja kapaciteta, organizacijski razvoj i strateško planiranje u kulturi te Praktični elementi kazališne produkcije. U među akademijskoj suradnji (ADU i MUZA) nositeljica je kolegija Osnovna pravila struke te Poduzetnički projekt u kulturi na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu. Surađuje s Odsjekom plesa na ADU izvođenjem nastave kolegija Produkcija u plesu. Na Poslijediplomskom međunarodnom sveučilišnom studiju diplomacijeSveučilišta u Zagrebu izvodi nastavu u kolegiju Javna diplomacija.Kroz studentske evaluacije studenti su iskazali vrlo pozitivno mišljenje o kolegijima koje je predavala. Mentorica je na preddiplomskim i diplomskim radovima studenata produkcije. Knjigu „Hrvatska – nacija kulture“., koja se koristi kao stručna literatura na studiju produkcije na ADU kao i na MUZA-i objavljuje 2013., a objavljuje znanstvene i stručne radove.

Stručni rad obuhvaća i članstvo u ocjenjivačkom odboru Nagrade Marko Fotez, Kazališnom vijeću HNK u Zagrebu, Odboru Vukovarskog lutkarskog proljeća, Festivala glumca te Organizacijskom odboru za obilježavanje 450. obljetnice Sigetske bitke, sa zaduženjem oblikovanja umjetničkog programa kao i produkciju pojedinih manifestacija (2016). Članica je Radne skupine obilježavanja ulaska RH u EU (2013), gdje je bila zadužena za umjetnički dio programa, a kao članica Radne skupine za obilježavanje 25.-te godišnjice međunarodnog priznanja RH bila je zadužena za oblikovanje umjetničkog programa i produkciju (2017). Članica je Radne skupine za razvoj identiteta i brenda RH, Mješovite komisije za sastavljanje Programa o suradnji u području umjetnosti, kulture i obrazovanja između Hrvatske i Austrije 2016.-2019., Međuvladinih mješovitih odbora za zaštitu nacionalnih manjina između Hrvatske i Mađarske, kao i Makedonije, Srbije te Crne Gore.

Aktivno govori i piše engleski, njemački, talijanski te pasivno francuski jezik.

Print Friendly, PDF & Email