Prof. dr. sc. Nikica Gilić

redoviti profesor

Dr. Nikica Gilić (Split, 1973), redoviti profesor s Katedre za filmologiju Odsjeka za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta u Zagrebu, član je Vijeća Animafesta Zagreb i Vijeća PSSST!-a, festivala nijemog filma pri Centru za kulturu Trešnjevka. Bio je dugogodišnji voditelj Poslijediplomskog doktorskog studija književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, mentor je velikog broja diplomskih, završnih, magistarskih i doktorskih radova. Pokretač je novog Doktorskog studija znanosti o književnosti, teatrologije i dramatologije, filmologije, muzikologije i studija kulture.

Diplomirao je komparativnu književnost i anglistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je doktorirao 2005. g. filmološkom temom. Predaje kolegije iz teorije i povijesti filma na Filozofskom fakultetu i Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu. Bio je i nositelj filmoloških kolegija na studijima skandinavistike u Zagrebu te anglistike u Zadru. Autor je knjiga Filmske vrste i rodovi (Zagreb, AGM, 2007; drugo, internetsko izdanje 2013), Uvod u teoriju filmske priče (Zagreb, Školska knjiga, 2007) i Uvod u povijest hrvatskog igranog filma (Zagreb, Leykam international, 2010, drugo izdanje izašlo je 2011). S Brunom Kragićem je uredio Filmski leksikon (Zagreb, 2003), uredio je i knjigu 3-2-1, KRENI! Zbornik radova u povodu 70. rođendana Ante Peterlića (Zagreb, 2006). Priredio je za tisak knjigu Povijest filma rano i klasično razdoblje Ante Peterlića (Zagreb, 2009) te je uredio knjigu Iz povijesti hrvatske filmologije i filma istog autora (Zagreb, 2012); s Brunom Kragićem i Dianom Nenadić priredio je knjigu Filmska čitanka Ante Peterlića (Zagreb, 2011), a s Mirandom Jakišom zbornik Partisans in Yugoslavia. Literature, Film and Visual Culture (Bielefeld, 2015). Jedan je od urednika međunarodnog zbornika Global Animation Theory, te glavni urednik zbornika povodom 50 godina Animafesta Zagreb. Više od deset godina bio je glavni urednik filmskog časopisa Hrvatski filmski ljetopis, član je uredništava časopisa Književna smotra i Apparatus (internetski časopis baziran u Njemačkoj), član savjeta časopisa Ubiq.

Bio je umjetnički savjetnik za dokumentarni film pri HAVC-u, i predsjednik Upravnog vijeća Zagreb filma, kao i član žirija ili selekcijskih komisija većeg broja filmskih festivala i revija, npr. Pula film festival, Dani hrvatskog filma, ZagrebDox, Animafest Zagreb, Revija hrvatskog filmskog i videostvaralaštva, Dani hrvatske animacije, One Take Film festival, Mediteran Film Festival u Širokom Brijegu i Balkanima (Beograd).

Kao autor i recenzent radova surađivao je u brojnim znanstvenim i stručnim časopisima (primjerice Studies in East European Cinema, KinoKultura, Filozofska istraživanja, Umjetnost riječi), jedan je od utemeljitelja novine za kulturu i društvena zbivanja Zarez, gdje je 1999. godine bio i urednik filmske rubrike. Kao recenzent surađivao je s brojnim izdavačkim kućama (V.B.Z., AGM, Mentor, Leykam international, Profil, Hrvatski filmski savez, Matica hrvatska, Sveučilište u Zadru…). Bio je član državnog povjerenstva za dodjelu nagrade „Vladimir Nazor“ u području filmske umjetnosti i povjerenstva za dodjelu Državne nagrade za znanost u polju humanističkih znanosti.

Bio je voditelj znanstvenog projekta Stilistički opis hrvatske filmske baštine pri Ministarstvu znanosti, a surađuje i na međunarodnim projektima. Održao je gostujuća predavanja na Humboldtovom sveučilištu u Berlinu, te na sveučilištima u Regensburgu, Konstanzu, Beču, Grazu, Poznanju i Brnu (uglavnom o Zagrebačkoj školi animiranog filma te o klasičnom i suvremenom hrvatskom igranom filmu). Sudjelovao je na brojnim znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu (Berlin, Washington, Chicago, Boston, Beč, Beograd, Pariz, London, Graz, Szeged, Temišvar…). Dobitnik je Nagrade Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Nagrade „Vladimir Vuković“ Hrvatskog društva filmskih kritičara i Nagrade SFERA.

Godine 2015. postao je pridruženi istraživač na Doktorskoj školi za Istočnu i Jugoistočnu Europu Sveučilišta u Regensburgu i Sveučilišta Ludwig-Maximilans u Münchenu. Član je više strukovnih udruga, nije član niti jedne političke stranke.

 

Print Friendly, PDF & Email